دانلود آهنگ reamonn sometimes (mp3 کیفیت 320) | بیا 4 موزیک

بروزترین کانال تلگرام آهنگ
عضویت در کانال نرم افزار ما

دانلود آهنگ reamonn sometimes (mp3 کیفیت 320)

دانلود آهنگ Reamonn Sometimes + متن آهنگ و ترجمه فارسی

Download Music Reamonn – Sometimes

دانلود آهنگ reamonn sometimes

برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید

دانلود آهنگ reamonn sometimes (mp3 کیفیت 320)

متن آهنگ sometimes

Words on her lips
کلمات روی لبش

♪♫♪♫♪♫♪♫
Begin to slip
شروع به لغزش میکنن

♪♫♪♫♪♫♪♫
She’s loosing her grip
کنترلشو از دست میده

♪♫♪♫♪♫♪♫
On herself
بر خودش

♪♫♪♫♪♫♪♫
And when she wants more
و وقتی بیشتر میخواد

♪♫♪♫♪♫♪♫
Oh no, no
اوه، نه، نه

♪♫♪♫♪♫♪♫
She can’t have more
نمیتونه بیشتر تحمل کنه

♪♫♪♫♪♫♪♫
Oh no, no
اوه، نه، نه

♪♫♪♫♪♫♪♫
She feels like she’s holding back
حس میکنه که داره پس میزنه

♪♫♪♫♪♫♪♫
a life that she deserves
زندگی ای رو که لایقش بود

♪♫♪♫♪♫♪♫
You’re asking yourself why
تو از خودت می پرسی چرا؟

♪♫♪♫♪♫♪♫
You feel you can’t get by
حس میکنی که نمیتونی پیش بری

♪♫♪♫♪♫♪♫
You feel you’re crawling on your knees
حس میکنی که داری روی زانو هات میخزی

♪♫♪♫♪♫♪♫
A voice from inside
صدایی از درون

♪♫♪♫♪♫♪♫
Oh no, no
اوه، نه، نه

♪♫♪♫♪♫♪♫
Is telling her lies
داره به اون دروغ میگه

♪♫♪♫♪♫♪♫
Oh no, no
اوه، نه، نه

♪♫♪♫♪♫♪♫
Her dreams come crashing down
رویاهاش فرو میپاشه

♪♫♪♫♪♫♪♫
Like a burning sky at night
مانند آسمانی که در شب در حال سوختن است

♪♫♪♫♪♫♪♫
No longer a child
دیگه بچه نیستی

♪♫♪♫♪♫♪♫
You are the one
تو همونی

♪♫♪♫♪♫♪♫
You can’t deny
نمیتونی انکار کنی

♪♫♪♫♪♫♪♫
What you have become
چیزی که شدی رو

♪♫♪♫♪♫♪♫
It can’t hurt you
نمیتونه بهت آسیب بزنه

♪♫♪♫♪♫♪♫
But it can eat you up inside
اما میتونه از درون بخوردت

♪♫♪♫♪♫♪♫
She said sometimes
او گفته بود بعضى اوقات

♪♫♪♫♪♫♪♫
You’re asking yourself why
تو از خودت می پرسی چرا؟

♪♫♪♫♪♫♪♫
You feel you can’t get by
حس میکنی که نمیتونی پیش بری

♪♫♪♫♪♫♪♫
You feel you’re crawling on your knees
حس میکنی که داری روی زانو هات میخزی

♪♫♪♫♪♫♪♫
She said sometimes
او گفته بود بعضى اوقات

♪♫♪♫♪♫♪♫
You’re asking yourself why
تو از خودت می پرسی چرا؟

♪♫♪♫♪♫♪♫
You feel you can’t get by
حس میکنی که نمیتونی پیش بری

♪♫♪♫♪♫♪♫
You’re sick of begging, begging please
تو از گدایی خسته ای

♪♫♪♫♪♫♪♫
And now you stand up
و حالا بلند شدی

♪♫♪♫♪♫♪♫
And look them straight in the eyes
و مستقیم توی چشماشون نگاه میکنی

♪♫♪♫♪♫♪♫
You’re not believing their lies
دروغ هاشونو باور نمیکنی

♪♫♪♫♪♫♪♫
You’re taking it straight from the heart
تو اینو مستقیما از قلبت میگیری

♪♫♪♫♪♫♪♫
It’s time for a new start
حالا وقت یه شروع جدیده

♪♫♪♫♪♫♪♫
Time for a new start
وقت یه شروع جدید

♪♫♪♫♪♫♪♫
Cause if it’s not love well
چون اگه این واقعا عشق نیست

♪♫♪♫♪♫♪♫
It’s not enough
کافی نیست

♪♫♪♫♪♫♪♫
You deserve more yeah
تو لیاقتت بیشتر از اینه، اره!

♪♫♪♫♪♫♪♫
More than what you’ve got
بیشتر از چیزی که داری

♪♫♪♫♪♫♪♫
Inside a voice is screaming
صدایی از درونت فریاد میزنه

♪♫♪♫♪♫♪♫
Get off your knees
از زانو هات برخیز

♪♫♪♫♪♫♪♫
Get up
برخیز

♪♫♪♫♪♫♪♫
She screams
اون فریاد میزنه

♪♫♪♫♪♫♪♫
Sometimes
بعضى اوقات

♪♫♪♫♪♫♪♫
Sometimes their lies are their disguise
بعضی وقت ها دروغ هاشون پنهونشون میکنه

♪♫♪♫♪♫♪♫
Sometimes the beautiful will cry
بعضی وقت زیبایی گریه میکنه

♪♫♪♫♪♫♪♫
You’re reaching inside
تو به درونت میرسی

♪♫♪♫♪♫♪♫
And now you’re floating like a breeze
و حالا مثل نسیم شمالی می وزی

♪♫♪♫♪♫♪♫
And saying goodbye
و میگی خدانگه دار

کانال تلگرام بیا 4 موزیک

آموزش دانلود آهنگ و فیلم با گوشی آیفون

آیا رابطه زناشویی باعث انتقال کرونا میشود ؟

نظرات