دانلود آهنگ Thinking Out Loud از Ed Sheeran

دانلود آهنگ Thinking Out Loud از Ed Sheeran + متن آهنگ و ترجمه فارسی

Download Music Ed Sheeran – Thinking Out Loud

دانلود آهنگ خارجی عاشقانه Thinking Out Loud

دانلود آهنگ Thinking Out Loud

برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید

دانلود آهنگ Thinking Out Loud از Ed Sheeran

متن اهنگ Thinking Out Loud بهمراه معنی ترجمه فارسی

When your legs don’t work like they used to before
وقتی پاهات مثل گذشته کار نمیکنن

And I can’t sweep you off of your feet

و من نمیتونم از روی زمین بلندت کنم

Will your mouth still remember the taste of my love
آیا دهنت باز هم مزه عشق منو به یاد خواهد داشت؟

Will your eyes still smile from your cheeks
باز هم چشمهات با گونه هات خواهند خندید؟

And darling I will be loving you till we’re 70
و عزیزم من تا وقتی هفتاد سالمونه هم دوستت خواهم داشت

And baby my heart could still fall as hard at 23
و عزیزم قلبم میتونه به همون شدت توی 23 سالگی هم عاشق بشه

And I’m thinking ’bout how people fall in love in mysterious ways
و من به این فکر میکنم که چطور آدمها با راه های رمزآلود عاشق میشن

Maybe just the touch of a hand
شاید فقط لمس دست

Oh me I fall in love with you every single day
اوه من، من هرروز عاشقت میشم

And I just wanna tell you I am
و فقط میخوام بهت بگم هستم

So honey now
پس عسلم حالا

Take me into your loving arms
منو توی آغوش عاشقانه ات بگیر

Kiss me under the light of a thousand stars
زیر نور هزاران ستاره منو ببوس

Place your head on my beating heart
سرت رو روی قلب تپنده ام بذار

I’m thinking out loud
من دارم بلند بلند فکر میکنم

That maybe we found love right where we are
شاید ما عشق رو دقیقا جایی که هستیم پیدا کردیم

When my hair’s overgone and my memory fades
وقتی موهای سرم رفته و حافظه ام ضعیف میشه

And the crowds don’t remember my name
و جمعیت اسمم رو به یاد نمیاره

When my hands don’t play the strings the same way
وقتی دستهام دیگه نمیتونن مثل قبل تارهای گیتار رو بزنن

I know you will still love me the same
میدونم که باز هم همونطور دوستم خواهی داشت

 

Cause honey your soul can never grow old, it’s evergreen
چون عسلم روح تو هیچوقت پیر نمیشه، همیشه تازه است

Baby your smile’s forever in my mind and memory
عزیزم لبخندت تا ابد توی ذهن و حافظه امه

I’m thinking ’bout how people fall in love in mysterious ways
من به این فکر میکنم که چطور آدمها با راه های رمزآلود عاشق میشن

دانلود آهنگ Thinking Out Loud

Maybe it’s all part of a plan
شاید همش یه قسمتی از نقشه است

I just keep on making the same mistakes
من به اشتباه های تکراری ادامه میدم

Hoping that you’ll understand
امیدوارم تو متوجه شی

 

But baby now
ولی عزیزم حالا

Take me into your loving arms
منو توی آغوش عاشقانه ات بگیر

Kiss me under the light of a thousand stars
زیر نور هزاران ستاره منو ببوس

Place your head on my beating heart
سرت رو روی قلب تپنده ام بذار

I’m thinking out loud
من دارم بلند بلند فکر میکنم

That maybe we found love right where we are
شاید ما عشق رو دقیقا جایی که هستیم پیدا کردیم

پیج اینستاگرام بیا 4 موزیک

آموزش دانلود آهنگ و فیلم با گوشی آیفون

نظرات