دانلود آهنگ Gods Plan از Drake بهمراه متن آهنگ و ترجمه فارسی | بیا 4 موزیک

بروزترین کانال تلگرام آهنگ
عضویت در کانال نرم افزار ما

دانلود آهنگ Gods Plan از Drake بهمراه متن آهنگ و ترجمه فارسی

دانلود آهنگ Gods Plan از Drake بهمراه متن آهنگ و ترجمه فارسی

Download New Music Drake – Gods Plan

Yeah they wishin’ and wishin’ and wishin’ and wishin’
They wishin’ on me

پس آنها آرزو می کنند و آرزو می کنند و آرزو می کنند
آنها آرزوی من هستند

دانلود آهنگ Gods Plan از Drake

برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید

دانلود آهنگ Gods Plan از Drake

متن آهنگ و ترجمه فارسی اهنگ Gods Plan

[Intro]
Yeah they wishin’ and wishin’ and wishin’ and wishin’
They wishin’ on me

پس آنها آرزو می کنند و آرزو می کنند و آرزو می کنند
آنها آرزوی من هستند

[Verse 1]
I been movin’ calm, don’t start no trouble with me
Tryna keep it peaceful is a struggle for me
Don’t pull up at 6 AM to cuddle with me
You know how I like it when you lovin’ on me
I don’t wanna die for them to miss me
Guess I see the things that they wishin’ on me
Hope I got some brothers that outlive me
They gon’ tell the story, shit was different with me

من آرام بودم، هیچ مشکلی با من نداشتم
تریا نگه داشتن آن صلح آمیز مبارزه برای من است
در ساعت 6 صبح تاکید نکنید که با من سر و کله بزنید
شما می دانید که چگونه من آن را دوست دارم زمانی که شما دوست “بر من
نمی خواهم بمیرم برای آنها از دست من
حدس می زنم چیزهایی را که می خواهم ببینم
امیدوارم برخی از برادرانی که از من گذشته
آنها داستان را می گویند، گرسنه با من متفاوت بود

دانلود آهنگ Gods Plan از Drake

[Chorus 1]
God’s plan, God’s plan
I hold back, sometimes I won’t (yeah)
I feel good, sometimes I don’t (ayy, don’t)
I finessed down Weston Road (ayy, ‘nessed)
Might go down a G.O.D. (yeah, wait)
I go hard on Southside G (yeah, wait)
I make sure that north-side eat
And still

طرح خداوند، طرح خداوند
من عقب می مانم، گاهی اوقات من (آره)
احساس خوبی دارم، گاهی اوقات من (آری، نه)
من روستای وستون را فریز دادم (آری، نه)
ممکن است یک O.D. (آره، صبر کن)
من به سختی در Southside G (آره، صبر کنید)
من مطمئن هستم که از شمال بخورند
و هنوز

[Post-Chorus]
Bad things
It’s a lot of bad things
That they wishin’ and wishin’ and wishin’ and wishin’
They wishin’ on me
Bad things
It’s a lot of bad things
That they wishin’ and wishin’ and wishin’ and wishin’
They wishin’ on me
Yeah, ayy, ayy

چیزهای بد
این خیلی چیز بدی است
که آنها آرزو می کنند و آرزو می کنند و آرزو می کنند
آنها آرزوی من هستند
چیزهای بد
این خیلی چیز بدی است
که آنها آرزو می کنند و آرزو می کنند و آرزو می کنند
آنها آرزوی من هستند
آره، آره، آره

دانلود آهنگ Gods Plan از Drake

[Verse 2]
She say, “Do you love me?” I tell her, “Only partly”
I only love my bed and my momma, I’m sorry
Fifty dub, I even got it tatted on me
81, they’ll bring the crashers to the party
And you know me
Turn the 02 into the 03, dog
Without 40, Oli, there would be no me
Imagine if I never met the broski’s

او می گوید: “آیا من را دوست دارید؟” به او می گویم “فقط تا حدی”
من فقط تخت خوابم و مامانم را دوست دارم، متاسفم
پنجاه و دو بار، من حتی آن را بر روی من tatted
81، آنها crashers را به حزب آورده است
و من را میشناسی
02 را به 03 سگ تبدیل کنید
بدون 40، اولی، من وجود نخواهد داشت
تصور کنید اگر من هرگز broski را دیدم

[Chorus 2]
God’s plan, God’s plan
I can’t do this on my own (ayy, no, ayy)
Someone watching this shit close (yep, close)
I’ve been me since Scarlett Road (ayy, road, ayy)
Might go down as G.O.D. (ayy, wait)
I go hard on Southside G (ayy, wait)
I make sure that north-side eat
And still

طرح خداوند، طرح خداوند
من نمیتوانم این کار را انجام دهم (آری، نه، آری)
کسی که این گاو را تماشا می کند (بله، نزدیک است)
من از اسکارلت جاده (آری، جاده، آری)
ممکن است به عنوان G.O.D. (ayy، صبر کنید)
من به سختی در Southside G (آری، صبر کن)
من مطمئن هستم که از شمال بخورند
و هنوز

دانلود آهنگ Gods Plan از Drake

[Post-Chorus]
Bad things
It’s a lot of bad things
That they wishin’ and wishin’ and wishin’ and wishin’
They wishin’ on me
Yeah, yeah
Bad things
It’s a lot of bad things
That they wishin’ and wishin’ and wishin’ and wishin’
They wishin’ on me
Yeah

چیزهای بد
این خیلی چیز بدی است
که آنها آرزو می کنند و آرزو می کنند و آرزو می کنند
آنها آرزوی من هستند
آره آره
چیزهای بد
این خیلی چیز بدی است
که آنها آرزو می کنند و آرزو می کنند و آرزو می کنند
آنها آرزوی من هستند
بله

کانال تلگرام بیا 4 موزیک

دانلود آلبوم محسن چاوشی بی نام

آموزش دانلود آهنگ و فیلم با گوشی آیفون

آیا رابطه زناشویی باعث انتقال کرونا میشود ؟

نظرات

اگه آهنگی رو که میخوای پیدا نمیکنی بیا تلگرام (کلیک کنید)