از همه سیر شدم به تو زنجیر شدم من جوونم ولی پای عشق تو پیر شدم | بیا 4 موزیک