دانلود آهنگ بهنام علمشاهی بنام عاشقونه + متن آهنگ

دانلود آهنگ بهنام علمشاهی بنام عاشقونه  + متن آهنگ

دانلود آهنگ بسیار زیبای بهنام علمشاهی به نام عاشقونه  با لینک مستقیم + پخش انلاین

متن آهنگ عاشقونه  بهنام علمشاهی

https://dl.mybia4music.com/music/94/full/Behnam%20Alamshahi/Behnam%20Alamshai%20%285%29.jpg

ﻣﻦ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﭼﻪ ﻋاﺷﻘﻮﻧﻪ
ﺍونﻘﺪ ﺗﻮ ﺧﻮﺑی کﻪ ﺧﺪﺍ ﻣیﺪﻭﻧﻪ
ﻣﻦ ﭼﻘﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺗا ﺑی ﻧﻬاﯾﺖ
ﺗﻮﺭﻭ ﺑا ﯾﻪ ﻋاﻟﻤﻪ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ

برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید

دانلود آهنگ بهنام علمشاهی بنام عاشقونه  + متن آهنگ

متن آهنگ عاشقونه  بهنام علمشاهی

ﻣﻦ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﭼﻪ ﻋاﺷﻘﻮﻧﻪ
ﺍونﻘﺪ ﺗﻮ ﺧﻮﺑی کﻪ ﺧﺪﺍ ﻣیﺪﻭﻧﻪ
ﻣﻦ ﭼﻘﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺗا ﺑی ﻧﻬاﯾﺖ
ﺗﻮﺭﻭ ﺑا ﯾﻪ ﻋاﻟﻤﻪ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ
ﻟﺤﻈﻪ ﻫاﯼ ﺑﺪ ﻭ ﺧﻮﺏ ﻭ پیﺶ ﻣﻦ ﺑاﺵ
ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﻏﺮﻭﺑی ﻭ پیﺶ ﻣﻦ ﺑاش
ﻭﻗﺘاﯾی کﻪ ﻏﺼﻪ ﺩﺍﺭﯼ پیﺶ ﻣﻦ ﺑاﺵ
ﺗﻮﯾ ﺍﻭﺝ ﺑیﻘﺮﺍﺭﯼ پیﺶ ﻣﻦ ﺑاﺵ
پیﺶ ﻣﻦ ﺑاﺵ ﻭ ﺑﺒیﻦ ﭼﻪ ﻋﺸﻘی ﺍﯾﻨﺠاﺳﺖ
ﻋﺸﻘی کﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺗﻤﻮﻡ ﺩﻧیاﺳﺖ
ﻋﺸﻘی کﻪ ﺑﺨاﻃﺮﺵ ﺟﻮﻧﻢ ﻭ ﻣیﺪﻡ
ﺗﻮﯾی ﻋﺸﻖ ﻭ ﻋﻤﺮﻡ ﻭ ﺗﻨﻬا ﺍﻣیدم
پیﺶ ﻣﻦ ﺑاﺵ ﻭ ﺑﺒیﻦ ﭼﻪ ﻋﺸﻘی ﺍﯾﻨﺠاﺳﺖ
ﻋﺸﻘی کﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺗﻤﻮﻡ ﺩﻧیاﺳﺖ
ﻋﺸﻘی کﻪ ﺑﺨاﻃﺮﺵ ﺟﻮﻧﻢ ﻭ ﻣیﺪﻡ
ﺗﻮﯾی ﻋﺸﻖ ﻭ ﻋﻤﺮﻡ ﻭ
ﺗﻨﻬا ﺍﻣیﺪﻡ
پیﺸﻢ ﺑﺸیﻦ ﺑﮕﻮ ﺩﻭﺳﻢ ﺩﺍﺭﯼ
ﺑﮕﻮ ﺑﮕﻮ ﺗﻨﻬام ﻧﻤیذارﯼ
پیﺸﻢ ﺑﺸیﻦ ﺑﺒیﻦ ﺗﻮﯾﻪ ﭼﺸﻤاﻡ
ﺗﻮﺭﻭ ﺑا ﭼﻪ ﺷﻮﺭ ﻭ ﺷﻮﻗی ﻣیﺨﻮﺍﻡ
پیﺶ ﻣﻦ ﺑاﺵ ﻭ ﺑﺒیﻦ ﭼﻪ ﻋﺸﻘی ﺍﯾﻨﺠاﺳﺖ
ﻋﺸﻘی کﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺗﻤﻮﻡ ﺩﻧیاﺳﺖ
ﻋﺸﻘی کﻪ ﺑﺨاﻃﺮﺵ ﺟﻮﻧﻢ ﻭ ﻣیﺪﻡ
ﺗﻮﯾی ﻋﺸﻖ ﻭ ﻋﻤﺮﻡ ﻭ ﺗﻨﻬا ﺍﻣیﺪﻡ
پیﺶ ﻣﻦ ﺑاﺵ ﻭ ﺑﺒیﻦ ﭼﻪ ﻋﺸﻘی ﺍﯾﻨﺠاﺳﺖ
ﻋﺸﻘی کﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺗﻤﻮﻡ ﺩﻧیاﺳﺖ
ﻋﺸﻘی کﻪ ﺑﺨاﻃﺮﺵ ﺟﻮﻧﻢ ﻭ ﻣیﺪﻡ
ﺗﻮﯾی ﻋﺸﻖ ﻭ ﻋﻤﺮﻡ ﻭ ﺗﻨﻬا ﺍﻣیﺪﻡ

https://dl.mybia4music.com/music/94/khordad/128.jpg

پیج اینستاگرام بیا 4 موزیک

آموزش دانلود آهنگ و فیلم با گوشی آیفون

نظرات

برچسب های نوشته